Polityka prywatności www.goshop.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności strony internetowej www.goshop.pl. Administratorem strony internetowej jest Wojciech Żyłkiewicz i Maciej Buzun prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sienkiewicza 66 (1 piętro), 15-004 Białystok, NIP: 542-30-22-514, REGON 200135171.

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób: 85 733 60 20, 530 806 610 lub  info@goshop.pl

§ 1 Definicja

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Wojciech Żyłkiewicz i Maciej Buzun prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą GOshop.pl s.c. Wojciech Żyłkiewicz, Maciej Buzun, adres wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sienkiewicza 66 (1 piętro), 15-004 Białystok, NIP: 542-30-22-514, REGON 200135171
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.goshop.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawy prawne

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników strony dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych działających w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej Użytkownikami
 2. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami ustawy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 4. Dane osobowe są zbierane opisanym poniżej przypadku i wskazanych tam celach złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy na Stronie, (podstawa prawna – czynności niezbędne do zawarcia umowy oraz zgoda Użytkownika, w celu prezentacji informacji handlowej);
 5. Administrator informuje, że od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne takie jak informacje o linkach i odnośnikach,, które Użytkownicy zdecydowali się otworzyć lub innych czynności podejmowanych w ramach Strony. (Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawie funkcjonalności i użyteczności Strony).
 6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Strony. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Powierzenie i udostępnianie danych osobowych, okres przechowywania danych

 1. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności takich jak Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Webio Grzegorz Wołoszyn ul. Gwiaździsta 8/52 66-400 Gorzów Wlkp. - celem korzystania z usług hostingodawcy, możliwości przechowania danych oraz obsługi Strony, podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny Administratora.

§ 4 Ochrona danych osobowych

§ 3 Polityka cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione lub niemożliwe.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).