GOshop.pl /

dostępność towaru w sklepie

Stany dostępności produktów

Oprogramowanie sklepu internetowego powinno informować klientów o dostępności lub czasie wysyłki danego towaru. W GOshop stworzyliśmy możliwość zarówno automatycznego jak i ręcznego zarządzania wyświetlaniem odpowiednich informacji dotyczących dostępności produktu.

Rodzaje stanów dostępności produktu

  • Stany dostępności automatyczne - zaimplementowana została wygodna automatyka związana z ilością magazynową produktów. Istnieje możliwość stworzenia dowolnych stanów dostępności i uzależnienia ich pokazywania od aktualnej ilości magazynowej danego produktu - zmieniająca się ilość sztuk danego produktu w magazynie, pociągnie za sobą zmiany w informacji o dostępności, widocznej dla klientów.
  • Stany dostępności ustawiane ręcznie - po stworzeniu listy stanów dostępności, do każdego produktu możemy przypisać wybrany stan. Ten rodzaj stanów nie może być uzależniony od ilości magazynowej produktu.

Zarządzanie stanami dostępności

Zarządzanie stanami dostępności odbywa się w niżej przestawiony sposób:

Stany dostępności produktów w sklepie internetowym

Powyższa lista ilustruje przykładowe ustawienia związane ze stanami dostępności. Ilość stanów dostępności jest nieograniczona. Przy każdym stanie dostępności (oprócz standardowych ikon edycji i usuwania) widoczna jest ikona w kolumnie Aut. - informująca, czy dany stan dostępności jest stanem automatycznym.


Dodawanie/edycja stanu dostępności produktu

Opcje stanu dostępności w oprogramowaniu sklepu internetowego można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu:

Dodawanie/edycja stanu dostępności produktu
  • Nazwa - nazwa stanu dostępności - widoczna zarówno dla administratora jak i dla klienta sklepu internetowego.
  • Stan automatyczny (Tak/Nie) - określenie, czy dany stan dostępności produktu ma być stanem zarządzanym automatycznie, co oznacza, że produkt będzie zmieniał stan dostępności na inny w zależności od ilości w magazynie.
  • Dla sprzedaży ciągłej (Tak/Nie) - określenie, czy automatyczny stan dostępności produktu ma być zmieniany w zależności od ilości magazynowej. Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wówczas pole zakresu ilości nie pojawi się - taki stan dostępności będzie przyjmowany przez produkty, dla których administrator nie prowadzi ewidencji magazynowej.
  • Kolor - administrator może określić kolor wartości stanu magazynowego od strony sklepu, co pozwala zróżnicować wygląd stanów dostępności od strony sklepu.
  • Ilość dni do wysyłki - pole, które pozwoli administratorowi pilnować terminu wysyłki danego zamówienia. W szczegółach złożonego zamówienia widoczne będzie pole informujące administratora o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

Jeśli podczas lektury artykułu nasuną się Państwu pytania, zapraszamy do ich zadawania. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Zadaj nam pytanie

Oprogramowanie sklepu internetowego GOshop