GOshop.pl /

Magazyn w sklepie

Magazyn w sklepie internetowym - powiązania i automatyzacja

Prowadzenie magazynu w oprogramowaniu GOshop jest opcjonalne. Można prowadzić ewidencję ilości zarówno wszystkich produktów jak i wybranych.

Magazyn i produkty w panelu administracyjnym

Decyzję o prowadzeniu magazynu, administrator podejmuje w stosunku do każdego produktu z osobna. Podczas dodawania/edycji produktu należy otworzyć zakładkę zakładkę Główne dane i podjąć decyzję:

 • Produkt bez stanu magazynowego - należy pozostawić pole Magazyn niezaznaczone.
  Nie trzeba wówczas pilnować stanu magazynowego tego produktu. Klienci mogą zakupić dowolną ilość takiego produktu. Zarządzanie produktem bez stanu magazynowego oprogramowaniu sklepu internetowego GOshop
 • Produkt ze stanem magazynowym bez wariantów - należy zaznaczyć pole Magazyn i wpisać startową ilość magazynową produktu w pole Ilość - od tej pory system będzie pilnował ilości magazynowej, modyfikując tą wartość w zależności od zamówień czy zwrotów danego towaru. Klienci, w przypadku tego produktu, nie będą w stanie zakupić ilości większej niż dostępna w magazynie (chyba, że administrator sklepu zadecyduje inaczej). Zarządzanie produktem ze stanem magazynowym - oprogramowanie sklepu internetowego GOshop
 • Produkt z wariantami i stanami magazynowymi wariantów - gdy pole Magazyn zostanie zaznaczone oraz dodane zostaną warianty do danego produktu, wówczas pole Ilość w danym produkcie nie będzie aktywne. Zamiast niego pojawi się komunikat, że zarządzanie magazynem znajduje się w zakładce Warianty. Zarządzanie produktem ze stanem magazynowym i wariantami - oprogramowanie sklepu internetowego GOshopNależy przejść do zakładki "Warianty" i wpisać odpowiednie ilości magazynowe przy każdym wariancie. Od tej pory system będzie pilnował ilości magazynowej każdego wariantu, modyfikując tą wartość w zależności od zamówień czy zwrotów danego towaru. Klienci, w przypadku tego wariantu produktu, nie będą w stanie zakupić ilości większej niż dostępna w magazynie.

Warianty

W oprogramowaniu GOshop istnieje możliwość tworzenia i zarządzania wariantami produktów. Ilość wariantów produktów jest dowolna.

Przykładowo: Można stworzyć grupy wariantów "Rozmiar" oraz "Kolor". Do grupy wariantu "Rozmiar" można dodać np. wartości : XL,M,S,L , zaś dla grupy "Kolor" można dodać wartości: Czerwony, Zielony, Biały. Następnie podczas dodawania/edycji produktu, można zaznaczyć, które grupy wariantów posiada dany produkt. Po wyborze grup wariantów, można przystąpić do tworzenia wariantów, które będą się składać z wartości wybranych grup np. (XL czerwony , L Zielony, L Biały itd.).

Warianty w oprogramowaniu sklepu internetowego GOshop

Ilość wariantów jest nieograniczona. Warianty mogą posiadać własne stany magazynowe oraz własną cenę zakupu.

Historia zmian magazynu

Administrator jest w stanie w każdej chwili sprawdzić, jak wygląda historia zmian ilości dla danego produktu, z podziałem na warianty. Jest także w stanie stwierdzić, który z administratorów sklepu, dokonał danej zmiany (np. zwrot produktów do magazynu w kontekście anulowania zamówienia, czy też zmiana stanu na skutek edycji zamówienia)

Historia zmiany stanów magazynowych

Stany zamówień i magazyn

Proces zamówienia w oprogramowaniu GOshop może być w dużym stopniu modyfikowany i ustalony pod potrzeby konkretnego sklepu internetowego. Istnieje możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby stanów zamówienia. Każda zmiana na dany stan zamówienia może wiązać się z określonymi skutkami - m.in.:

 • Zmiana stanu magazynowego - przy zmianie na dany stan zamówienia, produkty mogą zostać zdjęte z magazynu, mogą zostać zwrócone do magazynu lub też stan magazynowy może pozostać bez zmiany
 • Wysyłka emaila do klienta - przy zmianie na dany stan zamówienia, system może wysyłać email powiadamiający klienta. Treść emaila jest edytowana przy pomocy wygodnych znaczników, co sprawia, że każdy klient otrzyma email sprofilowany pod kątem swojego zamówienia.
 • Wysyłka SMS'a do klienta - przy zmianie na dany stan zamówienia, system może wysyłać smsa powiadamiającego klienta.

Więcej o stanach zamówień w artykule - Stany zamówień.

Stany dostępności produktu i magazyn

Produkty w sklepie internetowym mogą posiadać informację o swojej dostępności. Te informacje nazywamy stanami dostępności. W oprogramowaniu GOshop wyróżniamy 2 rodzaje stanów dostępności produktu:

 • Stany dostępności ustawiane ręcznie - typowe rozwiązanie - po stworzeniu listy stanów dostępności, do każdego produktu możemy przypisać wybrany stan. Ten rodzaj stanów nie jest uzależniony od ilości magazynowej produktu.
 • Stany dostępności automatyczne - zaimplementowana została automatyka związana z ilością magazynową produktów. Istnieje możliwość stworzenia dowolnych stanów dostępności i uzależnienia ich pokazywania od aktualnej ilości magazynowej danego produktu - zmieniająca się ilość sztuk danego produktu na magazynie pociągnie za sobą zmiany w informacji o jego dostępności, widocznej dla klientów.

Więcej o tym rozwiązaniu dowiesz się czytając artykuł - Stany dostępności.

Sprzedaż z Allegro a zmiany stanów magazynowych

Komunikacja z Allegro jest dwustronna. Oznacza to, że poza wystawieniem aukcji jest możliwość otrzymania informacji zwrotnej o zakupie produktów z aukcji. Po tym, jak klient kupi produkt wystawiony na aukcji (zakładając, że aukcja została wystawiona za pośrednictwem oprogramowania GOshop), aukcja zostanie automatycznie wprowadzona do sklepu jako nowe zamówienie.

Więcej o tym rozwiązaniu dowiesz się czytając artykuł - Integracja z Allegro.

Edycja masowa - ułatwienie w zarządzaniu magazynem

Edycja masowa jest funkcją, dzięki której można sprawnie dotrzeć do interesujących produktów i wprowadzić niezbędne modyfikacje (zmiany w ilościach, cenach, wadze, czy dostępności produktów). Dodatkowym ułatwieniem jest opcja pokazania produktów "na wyczerpaniu" - służy do tego funkcja Pokaż produkty z ilością mniejszą niż:. Można skorzystać dodatkowo z innych funkcji filtrowania, aby dodatkowo zawęzić wyniki. Po wyszukaniu produktów, można przykładowo zmienić ich ilości, bez potrzeby edytowania każdego produktu z osobna.

Edycja masowa w GOshop

Jeśli podczas lektury artykułów nasuną się Państwu pytania, zapraszamy do ich zadawania. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Zadaj nam pytanie

Oprogramowanie sklepu internetowego GOshop